Wat doen we

De Stichting Smaak van de Achterhoek ondersteunt en verbindt de activiteiten van verschillende ondernemers en organisaties in de Achterhoek om krachtige projecten tot stand te brengen met een passende financiering. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

Smaakacademie Achterhoek, initiatief van Kenniscentrum Nelles

De Smaakacademie Achterhoek wil een impuls geven aan het Achterhoekse streekeigen eten, samen met mensen uit het vakonderwijs. Van boer tot winkelvloer wordt samengewerkt aan de Smaak van de Achterhoek; de vernieuwde Achterhoekse keuken waar ambacht, traditie en Achterhoekse grond en natuur de basis voor vormen. Vakmanschap is meesterschap vormt hierbij het credo. De Smaakacademie organiseert succesvolle smaakwerkplaatsen, publiceert smaakboeken en zorgt voor publiciteit.

De Smaakboeken zijn hier verkrijgbaar.

 

Smaak van de Achterhoekonderhoudt de (financiële) contacten met de provincie.

 

Heerlijckheid Achterhoek

Dit project streeft ernaar om in 2017 het landelijk predicaat ‘Hoofdstad van de Smaak’ te verwerven om zo een impuls te geven aan de smaakeconomie. De Achterhoek zal dan bekend staan als regio waar eerlijk en duurzaam eten wordt geproduceerd en geconsumeerd. Steeds meer mensen komen vervolgens naar de Achterhoek voor lekker eten. Hier profiteren onder andere slagers en bakkers, verschillende horeca en boerenwinkels met Achterhoekse producten van. De bijzondere smaken krijgen een eigen plek in de Heerlijckheid Achterhoek.

Smaak van de Achterhoekis één van de initiatiefnemers en is voorzitter van de projectgroep.

Voor meer informatie over Heerlijckheid Achterhoek, zie het Bitebook.

 

Voedseldebat

Om het belang van een goed voedselbeleid in de Achterhoek onder de aandacht te brengen worden voedseldebatten georganiseerd.

Smaak van de Achterhoekinitieert en organiseert.