Wat willen we

Het overgrote deel van het Achterhoekse land en bedrijvigheid is verbonden met voedsel. De innovatieve Achterhoeker heeft een achtergrond van ambacht en traditie.

Samen met het karakteristieke landschap vormt dit de basis voor de meest smakelijke streek in Nederland. De meest complete en lekkerste regio in Noordwest-Europa.

Achterhoek: Naar een sterke smaakeconomie op basis van hightech en ambacht

Verduurzaming en ambachtelijke productie zijn belangrijke internationale trends. Korte regionale ketens kunnen hierop adequaat en innovatief inspelen. Zo ontstaan nieuwe product-markt-combinaties. Juist de Achterhoek is hier sterk in. Met meer kleinschalige bedrijven en het aanwezige vakmanschap is de Achterhoek in staat de voedselsector samen met de innovatieve maakindustrie en de toeristische sector tot een waardevolle ‘smaakeconomie’ te ontwikkelen. De ondernemers hebben gevoel voor kwaliteit, innovatiekracht, kennis en ambacht. Een ideale combinatie voor de Smaak van de Achterhoek.

Achterhoek: Van een Achterhoekse ambitie naar concrete initiatieven

De Stichting Smaak van de Achterhoek wil de kansen voor de smaakeconomie in de Achterhoek concretiseren, de ontwikkeling ervan versterken en versnellen. We willen daarmee een bijdrage leveren aan de waarde, de vitaliteit en leefbaarheid van de regio.

Dit doet de Stichting door de kansen van een smaakeconomie te agenderen bij ondernemers, bestuurders en onderwijsinstanties om zo tot een gezamenlijke ambitie te komen. Daarnaast willen wij gezamenlijk initiatieven ontplooien die concreet bijdragen aan deze smaakeconomie.

Achterhoek: Naoberschap en gewoon doen

De activiteiten van de Stichting Smaak van de Achterhoek verbinden onder meer ondernemers, grootbedrijven, onderwijs en overheid. De Stichting daagt uit om te komen met concrete initiatieven en biedt hulp aan ze gerealiseerd te krijgen (voor voorbeelden, zie wat doen we). Zo werken we samen aan een breed draagvlak voor het lekkerste hoekje van Noord West Europa.